Vítejte na stránkách DKV Interier - výroba a prodej nábytku

Vítáme Vás na stránkách naší firmy. Nabízíme Vám j en ty nejkvalitnější služby v daném oboru. Neváhejte a využijte našich kvalitních služeb. Neustále pro Vás sledujeme nové trendy a proto si nás můžete vybrat ze široké nabídky jak klasického, tak trendy moderního nábytku. Obraťte se s Vaším požadavkem vždy jen na ty nejlepší odborníky v oboru.

Prodej nábytku

U Olivovny 1640/4, 251 01 Říčany  

+420 723791785

                            

Anketa

Zaujala Vás aktuální akční nabídka ?

Celkový počet hlasů: 1166

Diskusní téma: Prodej nábytku

Datum 08.03.2023

Vložil RussellDix

Titulek Hello, wrote about your the prices

Odpovědět

Salut, ech wollt Äre Präis wëssen.

Datum 28.02.2023

Vložil JesseDix

Titulek Aloha write about prices

Odpovědět

হাই, আমি আপনার মূল্য জানতে চেয়েছিলাম.

Datum 13.02.2023

Vložil GerardoRap

Titulek Máte teď kapacitu pro více zákazníků?

Odpovědět

Dobrý den,

měli byste zájem a kapacitu pro více zákazníků?

Pomáháme byznysům jako ten Váš rapidně zvýšit počet klientů již první měsíc od začátku spolupráce.
Pokud by Vás zajímala naše metoda, kterou používáme u našich stávajících klientů, tak nám prosím dejte vědět na email info@dh-agency.net

Datum 29.01.2023

Vložil Oliver Morris

Titulek B2B products supply

Odpovědět

Dear Sir / Madam
My name is Oliver Morris and I represent the well know charity Red Cross. As you know millions of people are in immediate danger as the war continues in Ukraine and we are looking forward to helping them.
Therefore our charity Red Cross is looking for suppliers who can supply any products that are in stock and needed by the people of Ukraine.

Feel free to offer the available products but don't forget to add prices to speed up the process.

Mr Oliver Morris
Purchase Department of Red Cross EU Office

Rue de Treves 59-61
1040 Brussels
E-mail: purchase@red-cross-ukraine.com

Datum 10.06.2023

Vložil Carter

Titulek Re: B2B products supply

Odpovědět

Dear Madam or Sir,

Good day. This is Carter from YJG/ ELEDTV group, we are specialized in LED TV industry over than 15 years.

One of our big strength is clear correctional prison tv/ inmates tablet pc/ clear kettle, clear raido and clear keyboards and mouse, below is the photoes for your reference,

These sepcial clear stuff usually cooperating with government tender for prison, we have exported thousands millions pcs to USA, Germany, UK, Australia market.

For the clear prison stuff, customized with your brand, like logo in front, and sticker backside, open start with your logo, and your user manual and your type giftbox design all are well accepted.

Any interesting, come and let's talk more.

Best Regards,
Carter

Datum 16.01.2023

Vložil Ronaldnep

Titulek Mufheuffheufheu uuuuuuufkjefejfj kkkkkkfhsfisjfwjfuif

Odpovědět

Ndjsjdshushfsjcihdhvd jsidjdihefuskfbsdha hduwahafhisudsjdafhiu hwhfoiejfuhfajf hiojsdcahfshdjasf saofhcsdivksahfsdhfuhf dkvinterier.cz

Datum 22.12.2022

Vložil Linasoow

Titulek Nеjѕеm zarlіva divka. Hledam vaznehо muzе!...

Odpovědět

?ho?!
Mozna jе muj vzkaz prilis konkretni.
?о?е ѕtarsi ѕеѕtrа tu ale nasla uzasneho muzе а ma?i ѕроlu skvely vztah, ale co ?a?
Je mі 26 lеt, Lіnа, z Ceske rерubliky, umim tаke anglіckу
A... je lерsi tо riсt hnеd. Jѕеm biѕехual. ?ezarlim nа jinоu zеnu... zvlast kdyz ѕе ѕpolu milujеme.
?сh anо, vаrim vеlmi сhutne! a miluju nе?еn vаrеni ;)
Jsem oрrаvdоva hоlka a hlеdam vazny a zhavy vztah...
?azdорadne mu? рrofil na?dеtе zdе: https://cmominar.ml/item-97897/

Datum 07.12.2022

Vložil Finance Worldwide Limited

Titulek Seeking business loan?

Odpovědět

Is business loan a priority for your company right now? then FINANCE WORLDWIDE LIMITED is ready and
willing to work closely in achieving your business goals .we assist business owners in all sectors and various regions of
the world with business loan, BG/SBLC and cash loan for your business projects without asking you for collateral of any kind!


Contact the experts on how to get funded.
Customer Service Representative
info@financeworldwidehk.com
+85223194662


We are the possibilities when it comes to business loan.
Finance Worldwide Limited

Datum 04.12.2022

Vložil RonaldHit

Titulek Hi i writing about the price for reseller

Odpovědět

Xin chào, tôi muốn biết giá của bạn.

Datum 03.12.2022

Vložil WilliamViolf

Titulek The best advertising of your products and services!

Odpovědět

Gооd dаy! dkvinterier.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd аppеаl pеrfесtly lеgit?
Wе prоpоsе а nеw lеgаl wаy оf sеnding businеss оffеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693
We only use chat.
no.reply.Violf@gmail.com